• konstrukce
 • výroba
 • dodávka
 • servis
 • vakuové komory
 • produkční potravinářské lyofilizační komory
 • speciální aplikace
 • topné panely
 • komerční lyofilizace
 • Kohout engineering s.r.o.
  U Albrechtova vrchu 1158/9
  155 00  Praha 5
 • IČ: 28245199
  DIČ: CZ28245199
 • tel: +420 739 549 027
 • www.k-e.cz
  info@k-e.cz
K-E
Potravinářská lyofilizace Potravinářská lyofilizace - největší realizovaná

Potravinářská lyofilizace

Lyofilizované potraviny si svou kvalitou nacházejí stále větší počet příznivců. Největší oblíbenosti se těší především sušené ovoce, koření a tzv. expediční a vojenská strava. Lyofilizace dává nový prostor molekulární kuchyni, ale přesahuje i mimo potravinářský obor, například k sušení květin nebo vědeckých vzorků.

Procesy se nazývají Lyofilizace, Sublimační sušení, Sušení mrazem nebo Vymražování. Celý lyofilizační proces lze realizovat při teplotách do 45°C v souladu s podmínkami stravy RAW food.

Naše společnost na poptávku po lyofilizovaných potravinách zareagovala konstrukcí produkční lyofilizační komory řady PD.

Objem komory je cca 0,96 m3, plocha polic 5,86 m2.

Komora je od počátku navržena pro výrobu v malých sériích. Díky tomu má vynikající poměr cena/výkon. Další výhodou jsou malé rozměry, jednoduché ovládání a velmi snadné zakládání a vyjímání sušeného materiálu.

Provoz komory je plně automatický, řídící systém umožňuje snadné intuitivní ovládání a nastavení prakticky neomezeného počtu individuálních sušících programů.

Komory větších objemů jsou vyráběny podle individuálních požadavků. Zatím největší lyofilizační komora, kterou jsme realizovali, má objem 5,7 m3 s plochou topných polic 54 m2. Komora je schopna sušit v jedné dávce více jak 1500 porcí jídla.

Nahoru
Lyofilizace potravin na zakázku

Sušení na zakázku, optimalizace procesů

Zařazení produkčních lyofilizačních komor řady PD do nabídky společnosti vyžaduje rozsáhlé provozní testování. Díky tomuto provozu jsou k dispozici volné kapacity pro komerční lyofilizaci.

Lyofilizované materiály:

 • ovoce - tropické, drobné, lesní...
 • zelenina
 • bylinky
 • květy
 • mladý ječmen
 • mléko
 • hotová jídla

Další nabízenou službou je optimalizace průběhu sušících procesů. Tyto znalosti jsou důležité především při lyofilizaci většího množství materiálu, kde vhodnou optimalizací lze dosáhnout zkrácení sušících cyklů při zachování všech kvalitativních parametrů.

O kapacitních možnostech a cenách se informujte telefonicky nebo e-mailem.

Nahoru
Vakuové komory pro farmacii Vakuové komory pro farmacii - úprava existujícího zařízení

Komory pro farmaceutický průmysl

Zkušenosti nabyté v rámci projektu záchany dokumenů poškozených povodněmi, následné vědecké experimenty, provoz a servis vedly ke spolupráci s dalšími subjekty. Původně konzultační činnost přešla k dodávkám celých zařízení. Naše společnost nabízí vakuové sušící komory a komory s ochrannou atmosférou. Hlavními uživateli jsou především farmaceutické společnosti.

Tato zařízení nejsou vyráběna v sériích, ale jednotlivě přesně dle požadavků zákazníka.

Pro potřeby těchto zařízení byly vyvinuty unikátní topné panely a řídící systémy.

Zákazník získává nekompromisní naplnění všech svých technických požadavků, dokonalou funkčnost a kvalitní servis.

Nevyhýbáme se ani úpravám již existujících zařízení. Např. doplnění dvojice sušicích komor VACUCELL společnou duplexní vymražovací jednotkou, dusíkovou atmosférou a vyšším řízením. Výsledkem je automatický provoz sušení a skladování, archiv protokolů a zkrácení sušícího cyklu o několik hodin.

Nahoru
Vakuové komory pro speciální aplikace

Vakuové komory pro speciální aplikace

Ve spolupráci s předními odborníky na záchranu archiválií a poškozených dokumentů naši technici vyvinuli a zkonstruovali speciální zařízení - víceúčelovou vakuovou komoru pro Národní knihovnu ČR.

Vývoj a konstrukci této komory financovala americká nadace A. W. Mellon Foundation v rámci mezinárodního projektu na záchranu poškozených dokumentů po povodních v České republice v roce 2002. Komora byla uvedena do provozu v srpnu 2006.

Víceúčelová vakuová komora je světově unikátním zařízením, které umožňuje restaurátorům provádět v jednom zařízení sušení, dezinfekci a následnou aklimatizaci široké škály dokumentů (papír, svazky, knihy, dřevo, kůže atd.) při použití všech známých metod sušení a konzervace.

Komora se významně podílela na záchraně cenných dokumentů poškozených při katastrofických povodních a je stále intenzivně využívána nejen Národní knihovnou ČR, ale i dalšími institucemi. Celkem bylo s její pomocí zachráněno více než 10 000 dokumentů.

Víceúčelová vakuová komora v české televizi (čas 1:16 a 4:35)

Kohout engineering s.r.o. smluvně zajišťuje provoz a další vývoj zařízení. Naši specialisté spolupracují i na vědeckých projektech a experimentech jako je například výzkum metod hubení dřevokazného hmyzu v bezkyslíkové atmosféře. Na základě provedených experimentů a nových požadavků je komora neustále zdokonalována.

V současnosti je tato komora pravděpodobně nejdokonalejším zařízením na hromadnou záchranu zaplavených dokumentů na světě.

Při konstrukci komory bylo uplatněno několik originálních technických řešení chráněných užitným vzorem.

Na základě dlouholetých zkušeností s vývojem, provozem a servisem této technologie nabízíme konstrukci a výrobu podobných zařízení dle konkrétních požadavků zákazníka.

Nahoru
Topné panely pro vakuové komory

Inteligentní topné panely pro ohřev, odpařování a vakuové sušení

Elektricky vyhřívané topné panely byly vyvinuty zejména pro aplikace vakuového sušení. Konstrukce panelů vychází ze specifických požadavků prostředí vakua s důrazem na optimální přenos tepla, použité materiály a vhodné elektronické součástky.

Na základě požadavků konkrétní aplikace nabízíme individuální řešení. Topné panely dodáváme v úpravě pro libovolný počet topných segmentů a jejich geometrie.

Každý topný panel je řízen mikroprocesorem, který přijímá požadavky na teplotu sušení od nadřazeného řídícího systému, odesílá a průběžně kontroluje aktuálně dosažené teploty a řídí vlastní proces topení. Panel je rozdělen na několik nezávislých segmentů, z nichž každý je osazen nejméně dvěma digitálními teplotními čidly a vlastním obvodem spínání topného výkonu. Hlavní výhodou tohoto řešení je zajištění požadovaného rozložení teplot na topné polici i v celé komoře a přesná regulace nastavené teploty. Monitorování aktuálních teplot a okamžitého topného výkonu ve všech částech komory umožňuje optimalizovat a dokonale regulovat celý sušící proces.

Nadřeazený řídící systém je umístěn vně vakuové sušící komory a pracuje na platformě Linux. Systém kontroluje a ukládá data, komunikuje s PC obsluhy a prostřednictvím sítě internet umožňuje vzdálený přístup.

Pro monitorování technologického procesu je systém vybaven nezávislými kontrolními čidly teploty a relativní vlhkosti. Čidla je možné umístit přímo na sušený materiál v libovolném místě sušící komory. Takto získané reálné parametry jsou využívány pro kontrolu průběhu a optimalizaci sušících procesů.

Přednosti topných panelů:

 • kvalitní český výrobek využívající špičkové zahraniční komponenty
 • přesná regulace teploty a zajištění rovnoměrného rozložení teplot na topné polici i v celé komoře
 • možnost indifiduálního řešení pro různé rozměry a konfigurace topných ploch
 • vzdálený přístup, monitorování provozu a archivace dat, tisk protokolů
 • topné panely mohou být použity ve velké řadě aplikací, zejména ve farmaceutickém a chemickém průmyslu
Nahoru